FK Landsås

Politiattest

Politiattest

Politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits eller ansvarsforhold overfor mindreårige(under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Styret i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite(NIF) vedtok 10 mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. 

FK Landsås håndterer ordningen på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for Fotballklubben, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming
skal fremskaffe politiattest.

Styret i FK Landsås har vedtatt at dette gjøres i samråd med daglig leder eller ungdomsleder. Kontaktinformasjon finner du under menyen: kontakt oss.

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysningene de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Fotballklubben har ikke anledning til å be personen innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Dersom en ønsker ytterligere info om ordningen finner en dette på http:// www.idrett.no

Vi har følgende framdrift:

Navn og fødsels/person nummer på person som skal søke om politiattest sendes inn til daglig leder som fyller ut en bekreftelse på behov for politiattest. Denne bekreftelsen sendes til søker via mail.

Hva skal søkeren gjøre?
1. Logge seg inn på https://attest.politi.no/ med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
2. Velg formål fra nedtrekksliste (formålet skal en få fra idrettslaget)
3. Laste opp en bekreftelse av formål som en har fått fra idrettslaget.
4. Vente på svar
5. Fremvise politiattesten til den i idrettslaget som er ansvarlig.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.Med vennlig hilsen
Styret
FK Landsås

FK Landsås
Postadresse: Boks 645, 9486 Harstad
Besøksadresse: Novkollen 50, 9407 Harstad
Email: post@fk-landsas.no
Telefon: 950 19814
Org.nr: 883144422

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift