SundayLeague.tv

Om SundayLeague.tv

Om SundayLeague.tv

Om konseptet

SundayLeague.tv henvender seg til fotballinteresserte barn og unge, som aller helst ser både glede og nytte i å komme sammen med likesinnede for uformelt spill.

Med SundayLeague.tv ønsker vi å tilby Fotball-Norge et morsomt og utviklende konsept som stimulerer til mer lekbasert fotball.

Hvert turneringssted tilbyr 20-30 søndager med 2 timers opplegg fordelt på 3 årsklasser (se avsnitt "Turneringen" under). Hver sesjon har en maksimum-kapasitet på 56 gutter og 56 jenter (3 spiller per lag + 1 innbytter). Når man har registrert seg på sundayleague.tv, kan man melde seg på de søndagene det passer. Opplegget innbefatter både turneringsspill og trening. De som ønsker det kan også opprette en profil der de kan delta i et morsomt poengsystem som både tar hensyn til spillerens plasseringer fra søndag til søndag og hvilket nivå de er på innen de ulike ferdighetene. Hver søndag vil det være fokus på 1-2 individuelle ferdigheter (finter og vendinger). En lokal instruktør vil instruere spillerne i den såkalte "Training Zone".

Visuelle bilder er både morsomt og lærerikt. Det vil bli lagt stor vekt på filming av kampsituasjoner og disse vil bli koblet til spillerne det gjelder. Både arrangør og foreldre/trenere kan delta i filmingen som vil foregå med en egen mobilapp som følger med konseptet.

This text will be replaced

Navnet SundayLeague.tv kommer av den engelske tradisjonen "Sunday League" der uformelle serier settes opp for de som ønsker å delta om ikke for annet enn sin "kjærlighet til spillet". Kampene spilles på søndager, ofte på offentlige steder som for eksempel parker. I praksis snakker vi egentlig om "organisert løkkefotball", som er utgangspunktet for nettopp SundayLeague.tv. Ser man bort fra at også våre arrangementer i hovedsak vil foregå på søndager, slutter likheten med vår "engelske navnebror" her!

Turneringen

Turneringen er selve kjernen i konseptet.

Hver søndag formiddag kommer barn og ungdom sammen for å spille løkkefotball i et spennende konkurranseformat. De fremmøtte spillerne inndeles i lag og man spiller 3 mot 3 på små baner. Vi har hele 7 baner tilgjengelig per lokasjon. En enkel konkurranseform benyttes der man roterer etter tap/seier. Avslutningsvis noteres lagenes posisjon og spillerne tar med seg en poengsum basert på lagets plassering. Den samlede poengsummen tar spilleren med seg for hele SundayLeague-sesongen.

SundayLeague vil avholdes totalt ca. 30 helger per år. Det vil være kapasitet til ca. 150 gutter og 150 jenter per helg, fordelt på tre aldersgrupper (se tabell). Deltakerne melder seg på og betaler gjennom vår web-side. Alle spillere i partnerklubbens region vil være velkomne til å melde seg på. Det vil i 2012 koste 100NOK per spiller å delta på en turneringsdag.

TID GRUPPE
10:00-12:00 7-9 år
12:00-14:00 10-12 år
14:00-16:00 13-15 år

Ved hjelp av vår SundayLeague.tv App, kan man enkelt fordele deltakerne automatisk på lag. Baneplassering etter siste kamp avgjør poeng-score til spilleren. I tillegg kan spillerne oppnå ”teknikkpoeng”. Hver helg bestemmes 2-3 fokusferdigheter. Spillerne får også anledning til å øve på disse ferdighetene på turneringens ”treningsfelt” med egen instruktør.

Ferdighetsfokuset

SundayLeague.tv er noe langt mer enn en "happening". Med rundt 30 arrangementsdager per lokasjon i året, kan man benytte opplegget som en integrert del av regionens spillerutviklingsopplegg der man sikrer at spillerne får tilgang til den viktige "løkkefotballingrediensen"!

SundayLeague.tv har som formål å:

  1. Bevisstgjøre spilleren på viktige ferdigheter som må læres trinn for trinn, med økende tempo og avtakende feiltoleranse
  2. Motivere spilleren og omgivelsene til å MÅLE fremgang og vise denne gjennom tydelige bilder i form av statistikk og filmklipp
  3. Gi spilleren et redskap for strukturert forbedringsarbeid som øker forbedringstakten betydelig