SundayLeague.tv

Grūnderen

Grūnderen

Frode Samuelsen

"Med SundayLeague.tv håper jeg å kunne bidra til en beviselig bedring av ferdigheter hos våre spillere! Konseptet er basert på målbare og godt utprøvde prinsipper samlet opp gjennom 10 år med egne erfaringer, observasjon og beste-praksis utveksling med fotballpersoner, klubber og noen av verdens beste fotballakademier"

Min bakgrunn

  • 45 år, gift, 3 (fotball)barn
  • Utdannet Sivilingeniør fra NTNU innen Elektro og Data
  • Master of Business w/honors fra University of California, Irvine
  • Prosjektleder og programvareutvikler fra Statoil (96-02)
  • Leder i Strategic Management Consulting (03-07)
  • Leder i KX Products as som leverer programvare til idretten (06-idag)

Mitt forhold til den norske fotballen og spillerutvikling

Som barn og ungdom hadde jeg fotball "på skiva" hver eneste dag. Jeg var så heldig å være del av Haugars gyldne årgang som blant annet vant Norway Cup i JR-klassen i 1987 og tok sølv i NM samme år. Etter hvert ble det mer studier enn fotball og det var først da barna kom i fotballalder at interessen for fotball kom tilbake. På denne tiden hadde jeg bygget opp solid erfaring fra IT-bransjen, der programvareutvikling, informasjonsportaler, prosjektledelse og analyse av arbeidsprosesser var sentrale områder. Da jeg stiftet KX Products fikk jeg muligheten til å kombinere mine erfaringer fra næringslivet med interessen for fotball. Vårt selskap har i dag over 500 idrettsklubber som kunder i Norge, og vi arbeider for tiden med å utvide vår virksomhet til det globale markedet.

De senere årene, i takt med utviklingen av vår produktportefølje, har jeg tilegnet meg mye kunnskap knyttet til SPILLERUTVIKLING. Jeg har hatt gleden av å samarbeide med noen av våre fremste ressurser på området gjennom vårt samarbeid med blant annet Norsk Toppfotball og Toppfotballsenteret. Jeg har også vært privilegert, som far og trener/spillerutvikler, til å følge min sønn i den hjemlige utviklingshverdagen og på besøk til noen av verdens største fotballakademier (Manchester United, Liverpool, Real Madrid, Chelsea og Manchester City). Sammen med mitt arbeid, mener jeg at dette har gitt meg et nyttig perspektiv på hvordan spillerutvikling drives i dag og hvordan prosessene og verktøyet kan videreutvikles.

Egne erfaringer og inspirasjonen til SundayLeague.tv

Da min yngste sønn Martin var 6 år deltok han på sin første fotballskole, der hovedfokuset var fotballferdigheter som finter, vendinger, osv. Jeg lot meg umiddelbart motivere til å gjøre et forsøk på å integrere denne læringen inn i Martins kamp- og treningshverdag.

Løsningen ble å skaffe noen DVD'er med gode videobilder av fintene og vendingene. Jeg valgte ut 20-25 ulike klipp og lastet dem over på min Nokia N95. Ute i ballbingen studerte vi klipp etter klipp og Martin forsøkte å kopiere med sin ball - og han fikk det raskt til. Dette var jo morsomt, men hvordan sette det i system slik at en 7-åring blir motivert av prosessen? Og hvordan finne en pedagogisk metode som gir resultater over tid?

Tilbake på PC'en og jeg laget et regneark, der jeg la inn alle fintene og vendingene i en kolonne. Etter en del tankearbeid kom jeg frem til en interessant skala fra 1-10, som også gir mening for en 7-åring, men som viktigst av alt også hensyntar den stegvise tilnærmingen for å beherske en ferdighet! Figuren under viser denne skalaen.

Nivå 1-2 tok noen uker, før Martin kjente alle øvelsene. Med lappen i lommen gikk han i ballbingen hver dag etter skolen for å trene på nivå 2-3, og med god hjelp av bror og far forserte vi nivå 4. Skolefriminuttene kom godt med for å klare nivå 5! Finter på dette nivået ble etterhvert tatt med inn på lagtreningen. Før kampene så vi på listen hvilke finter og vendinger som var "modne" nok til å prøves ut i kampen. Like før kampen diskuterte vi dermed hva Martin burde forsøke seg på. Dette var mye morsommere enn å telle mål, og det ble ett sunt fokus på ferdigheter. Det var også motiverende å se hvordan regnearket vokste både i bredden (etterhvert som nivåer ble nådd) og i lengden (Martin fant både på egne finter og ikke minst fra sine idoler på YouTube). Etter et par år var nivå 9-10 nådd for alle fintene og vendingene som nå var blitt ca. 40 i antall.

SundayLeague.tv skal, på en morsom og motiverende måte, hjelpe spilleren inn i en bevisst og strukturert læringsprosess og ikke minst med nivåene 1-5

På denne tiden var jeg også styreleder i Martins klubb Djerv 1919 og var dermed så privilegert at jeg kunne bidra til å forme klubbens utviklingstilbud. Savnet etter løkkefotball (nivå 5) var stort og vi fikk på beina et konsept som vi ganske enkelt kalte "Løkkefotball". Vi gjorde tilbudet åpent for alle som ville delta i alderen 8-12 år. Opplegget ble en suksess! Hver lørdag kom 60-80 unger inn på vårt gummidekke i Djervhallen. Parallelt med dette drev vi også med Spillerutvikling i ukedagene.

I denne prosessen har jeg virkelig fått øynene opp for hvor viktig det var å ha et løkkefotballtilbud. De ivrigste spillerne deltok opp mot 4 timer per lørdag. Samtidig oppdaget jeg raskt at det kun var de som drev med strukturert og kontinuerlig øving som var i stand til å ta med seg fintene og vendingene videre til trening og kamp.

Nivå-5 er "the missing-link" som sammen med strukturert trening gir spilleren mulighet for å ta med seg sitt fulle repertoar inn i kampen!

Uten masse øving med motstandere i en reell duell/kamp i en setting uten kravene til suksess fra omgivelsene (les: løkkefotball), får man bare med seg en liten prosentandel av egentreningsrepertoaret videre til kampen. Ikke spesielt motiverende for den som bruker 6-10 timer i uken på denne treningen!

Nå i en alder av 18 år, tar Martin fremdeles med seg "arket" med finter og vendinger ut på egentreningsøkter. Det hele handler om å øke tempoet bit for bit i takt med kravet fra nivået og intensiteten i kampene man spiller. Finter og vendinger ble i 2016 benyttet i kamp i FA-cup av Martin:

 

Synspunkter rundt individuelle ferdigheter vs laget

Helt til slutt, jeg VET at det er en del som får piggene ut når utvikling av individuelle ferdigheter blir så til de grader "fremelsket". Til dette vil jeg si følgende. Fotball er absolutt et lagspill, MEN spillerutvikling har en stor individuell ingrediens. I dagens (og ikke minst morgendagens) fotball er tett ballkontroll og mestring av høy intensitet/tempo med ball en helt nødvendig egenskap for å produsere på de øverste nivåer. I forhold til laget og lagspillet, er det vel ingen faktor (inklusiv drilling av alskens fotballformasjoner og bevelsesmønstre) som bidrar så sterkt som at spilleren tar ansvar for utvikligen av sine individuelle ferdigheter.

Jo bedre ballkontroll, dess mer tid har spilleren til å prosessere alternative relasjonelle løsningsrom i en hektisk kampsituasjon.

Satsing på individuelle ferdigheter gir også bedre kvalitet på lagtreningene og man vil som trener oppleve at en større del av det man terper på av formasjon og taktikk, faktisk realiseres av spillerne i kampen.

Trenger man egentlig 40 ulike finter? De fleste klarer seg helt fint med et par...

Enkelte vil også riste oppgitt på hodet når jeg forteller at vi opp gjennom årene har terpet på over 40 ulike finter og vendinger. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har hørt hvor tullete dette er, og at en typisk spiller klarer seg (og bare bruker) 2-3 ulike 1v1 teknikker offensivt. Vel, som filmen over poengterer i siste sekvens så øker repertoarets størrelse også muligheten for å produsere situasjoner offensivt, og er man flittig og tålmodig så fungerer de samme teknikkene på alle nivåer så lenge de utføres hurtig og presist nok. Den største effekten er imidlertid de kravene som disse fintene og vendingene setter til motorikk og koordinasjon. Spesielt når spilleren er i sin "motoriske gullalder" fra ca. 6-12 år, er det viktig med fotballspesifikke motoriske treningsmomenter - og ikke glem "venstrefoten" når man først holder på:)!