SundayLeague.tv

Trondheim - Ranheim

Trondheim - Ranheim

 

Ranheim IL fotball er en stor og aktiv klubb i Trondheim. Arrangementene vil avholdes utendørs, og planlagt oppstart er vår 2014. Snorre er kontaktperson med mail snorre@ranheimbreddefotball.no.
   
Baner utleid på Trondheim Torg i sommer til stor glede blant barn og unge.