SundayLeague.tv

Hall of Fame

Hall of Fame

Så snart vi har ferdigstilt teknologien, vil denne siden aktiveres. Her vil man kunne følge med på følgende:

  • Filmklipp fra cup'ene, der de fleste klippene vil være knyttet til spiller. Man kan dermed søke på klipp som er lagret på en enkeltspiller.
  • High-Score lister basert på vårt poengsystem (se under for nærmere beskrivelse av poengsystemet)

Poengsystemet

Det vil være frivillig å delta på poengsystemet. De som blir med får poeng etter hvilken plassering dennes lag får på cup'en. Merk at man blir inndelt i ulike lag hver arrangementsdag. Det vil imidlertid danne seg et mønster med spillere som oppnår gode plasseringer. Poengsystemet er todelt. Man får poeng fra sine cup-plasseringer. Eldre plasseringer mister gradvis sin verdi, mens de siste plasseringene teller mest. I tillegg får spillere poeng for sine oppnådde ferdighetsnivåer. Det vil også etterhvert bli gitt poeng for treningstiltak.

Vi vil komme tilbake til detaljene rundt poengsystemet når det nærmer seg lansering av dette.