SundayLeague.tv

Skill-Matrix

Skill-Matrix

Måling av ferdighetsnivå gir to viktige indikasjoner: 1) Hvor står man i forhold til kravene og sammenlignbare referanser? og 2) Hvilken effekt har treningen?

Skill-Matrix er et konsept og verktøy som vi håper kan bidra inn mot spillerutviklingshverdagen. Ved å opprette en profil på Skill-Matrix.com får spilleren muligheten til å registrere sine ferdighetsnivåer og måle seg mot seg selv og andre. Figuren til venstre er hentet fra vår samarbeidspartner KX Products konsept Performance Clock utviklingsprosess og viser hvor viktig samspillet mellom treningsarenaen og evalueringsaktivitetene er.

Mens Skill-Matrix ser på ALLE ferdighetene som kreves av en fotballspiller, så konsentrerer SundayLeague.tv seg om individuelle fotballferdigheter. Som SundayLeague.tv-deltaker får man imidlertid mulighet til å opprette en fullverdig Skill-Matrix konto.

Bruken av Skill-Matrix i SundayLeague.tv kan kort oppsummeres på denne måten:

  1. Alle deltakerne kan velge å aktivere sin fullverdige Skill-Matrix brukerkonto
  2. Deltakeren kan bestemme om man vil delta på SundayLeague.tv poengopplegg som gir poeng i forhold til mestring av ferdigheter
  3. Brukere kan selv gå inn via SundayLeague.tv og legge inn sine egenregistrerte nivåer (*)
  4. Arrangører og tilskuere kan ved hjelp Skill-Matrix appen filme utførelse av en ferdighet under SundayLeague.tv-turneringene, men også i treninger/kamper andre steder. Alle film-dokumenterte registreringer blir godkjent av vårt "ekspertpanel".
  5. Instruktør i "Training Zone" registrerer i henhold til mestringen, nivå 1-3 på spillerne som deltar der

(*) Disse inngår ikke i poengvurderingen som benyttes i SundayLeague.tv poengopplegg

Figuren under viser skalaen som benyttes til å registrere fotballferdighetene "Finter og vendinger".

Sjekk også grûnderens egne erfaringer med måling av ferdighetsnivåer.