SundayLeague.tv

Master Coaches

Master Coaches

Vi søker trenere til våre ulike lokasjoner. Kartet nederst viser hvor vi er representert foreløpig. Stillingen er lønnet og du vil rapportere til vår Skill-Matrix koordinator og den lokale SundayLeague.tv-prosjektlederen.

Her er noen stikkord om stillingen:

  • Trenere fra våre partnerklubber vil bli prioritert dersom kvalifikasjonene ellers er sammenlignbare
  • 2-3 søndager per måned på ditt lokale SundayLeague.tv sted (kan deles med flere trenere)
  • Du vil være ansvarlig for vår "Training Zone"
  • Hver økt varer fra 0900-1600
  • Du vil jobbe med de ivrigste guttene og jentene i aldersgruppen 7-15 år
  • Det vil være fokus på tekniske ferdigheter
  • Det vil være ulike konkurranser og ferdighetsregistreringer
  • Det vil være behov for diverse assistanse til arrangøransvarlig underveis på samlingene
  • Du vil bli del av et "ultraprofesjonelt" opplegg som fotballverden ikke har sett maken til

Du kan lese mer om vår utviklingsfilosofi og Skill-Matrix her.

Vennligst send email til contact@sundayleague.tv dersom du er interessert i å søke på stillingen.

Dersom du befinner deg i en klubb som du tror kan være interessert i å bli partnerklubb, ber vi deg om å kommunisere dette. Vi er på jakt etter gode partnerklubber rundt omkring i hele landet.

Under kan du lære litt mer om prinsippene for "Master Coaching" eksemplifisert gjennom filmen "The King's Speech" med referanse til boken "The Talent Code".